II wojna światowa w Polsce - A. Dylewski 12 sierpnia 2020

II wojna światowa w Polsce - A. Dylewski

Album zawiera niezwykle cenne archiwalne fotografie dokumentujące pięć dramatycznych lat z historii Polski, które wraz z analitycznym tekstem Adama Dylewskiego przybliżają najważniejsze wydarzenia II wojny światowej.