Historia

Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu działalność rozpoczęła 1 lipca 1947r., natomiast uroczyste otwarcie odbyło się 16 stycznia 1948r. Początkowo biblioteka mieściła się w  budynku ratuszu przy Placu Rozstrzelanych. W 1955r. przeniesiono ją do budynku obecnego urzędu miasta. Kierownikiem placówki i jednocześnie bibliotekarzem był Józef Wesnerowicz. W 1956r. funkcję kierownika przejęła żona Józefa Wesnerowicza – Agnieszka, która do tej pory pomagała mężowi społecznie w prowadzeniu działalności biblioteki.

W swojej pracy rozwijała pracę z czytelnikiem przez dyskusje nad książkami, odczyty Wiedzy Powszechnej, kółka „Żywego Słowa”, pogadanki, prelekcje z okazji różnych rocznic i obchodów. Urządzała również duże wystawy książek, wygłaszała pogadanki dla wycieczek szkolnych. Organizowała również konkursy m.in. „Złoty Kłos dla Twórcy- Srebrne dla Czytelników”, „Jedziemy w świat”, „Wiedza pomaga w życiu”.

Współpracowała z organizacją młodzieżową ZMS, klubami „Ruch” i Ligą Kobiet. Włączała się do akcji państwowych, politycznych i społecznych, dzięki czemu stała się osobą cenioną i poważaną w śmigielskim środowisku.

W 1972r. biblioteka po raz kolejny zmieniła siedzibę – przeniesioną ją do Miejskiego Domu Kultury (obecnie Centrum Kultury). 

Agnieszka Wesnerowicz przeszła na emeryturę 1.XI.1976r. Zmarła 20 czerwca 1985r. w Poznaniu, pochowana została w Śmiglu.

W 1975r., w wyniku reformy podziału administracyjnego Polski powstała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Śmigiel. Podlegały jej filie biblioteczne w Czaczu, Nietażkowie i  Starym Bojanowie oraz 13 punktów bibliotecznych. W 1977r. kierownikiem biblioteki została Helena Wróblewska, pracownica Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Śmiglu. Jej staraniom biblioteka zawdzięcza remont i nowe wyposażenie pomieszczeń, a także uruchomienie czytelni dla dzieci i dorosłych. Uroczyste otwarcie wyremontowanych pomieszczeń nastąpiło 3 maja 1978r., podczas Wojewódzkiej Inauguracji Dni Kultury, Oświaty, Książki i i Prasy.

W 1990r. na mocy Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy Śmigiel nastąpiło połączenie biblioteki z Domem Kultury. Dyrektorem placówki została Helena Wróblewska, która jednocześnie nadal była kierownikiem biblioteki. Funkcję tę pełniła do 31.03.1995r., do momentu przejścia na emeryturę.

1.VII.1995r. kierownikiem biblioteki została Danuta Hampel, która pracę w bibliotece rozpoczęła w 1977r. Od początku kierowania biblioteką Danuta Hampel postawiła na systematyczny zakup nowości, a w późniejszych latach na jej komputeryzację. W 2005 roku do biblioteki „wkroczły” pierwsze komputery .Od tego momentu w bibliotece i jej filiach rozpoczął się proces wprowadzania księgozbioru do systemu komputerowego.

W 2008 roku związku ze zmianą nazwy organów Gminy Śmigiel zmieniono nazwę biblioteki na „Miejską Bibliotekę Publiczną w Śmiglu”. Starania kierownika i bibliotekarzy przyniosły efekty .Od stycznia 2018 roku biblioteka przeszła na elektroniczny system wypożyczeń.

Wraz z przejściem na emeryturę Danuty Hampel (31.XII.2017r), zniesiono funkcję kierownika biblioteki. Za sprawy merytoryczne i prace biblioteki oraz filii bibliotecznych w Czaczu, Nietażkowie i Starym Bojanowie odpowiada obecnie Koordynator Miejskiej Biblioteki Publicznej, którym została Barbara Mencel.

Józef Wesnerowicz
Józef Wesnerowicz
Józef Wesnerowicz
Agnieszka Wesnerowicz
Józef Wesnerowicz
Helena Wróblewska
Józef Wesnerowicz
Danuta Hampel