Grupa Zabawowa "Śmigielaczek" - 25.02.2020 25 lutego 2020

Grupa Zabawowa

Podczas zajęć Śmigielaczki oprócz zabaw ruchowych przy muzyce oraz przy pomocy kolorowych chust, ćwiczyły wycinanie nożyczkami małych elementów z krepy. Dzieci tworzyły w ten sposób kolorowe obrazki.