Grupa Zabawowa Śmigielaczek -30.11.2021 01 grudnia 2021

Grupa Zabawowa Śmigielaczek -30.11.2021

Podczas wczorajszych zajęć, dzieci oprócz utrwalania zabaw muzyczno-ruchowych i zabawy zabawkami, tworzyły świąteczne ozdoby z masy solnej.